آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت‌های دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه

فعالیت‌های دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه◄عقد تفاهم نامه های همکاری بین المللی

◄پیشنهاد فعال نمودن کاربری صدور ریزنمرات و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد دانش آموختگان به زبان انگلیسی در سامانه  و در نظر گرفتن هزینه معقول (توسط معاونت آموزشی جهت صدور و تایید اولیه و سپس دفتر همکاری های علمی و بین المللی جهت تایید نهایی و ارسال و ارتباط با دانشگاه مقصد)؛

◄تهیه و تنظیم بانک اطلاعات اعضای هیات علمی در جهت معرفی پتانسیلهای موجود دانشگاه در جهت جذب دانشجویان خارجی و تبادل استاد و دانشجو

◄تهیه بانک اطلاعات مجموعه ی بازدیدها-مقالات،پروژه ها و پایان نامه های مشترک اساتید و دانشجویان دانشگاه با اساتید و پژوهشگران خارجی جهت ارایه گزارش سالانه فعالیتهای علمی و بین المللی دانشگاه به مرکز همکاری­های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

◄ارایه پیشنهاد تخصیص زیرساختهای لازم برای دعوت و پذیرش اساتید و دانشجویان میهمان خارجی در دانشگاه به هیات رییسه دانشگاه به منظور تبادل استاد و دانشجو و فراهم کردن زمینه بیشتر بین المللی سازی

◄بررسی شرایط لازم و اعلام آمادگی دانشگاه و انجام رایزنی های لازم با مرکز همکاریهای بین المللی وزارت علوم جهت پذیرش دانشجویان خارجی (ابتدا رشته زبان و ادبیات فارسی و رشته زبان و ادبیات عربی)

◄برگزاری کارگاههای علمی و دوره های آموزشی با حضور اساتید از دانشگاههای خارج از کشور

◄اعزام و پذیرش هیات های دانشگاهی

◄برگزاری همایشهای بین المللی