فعالیت‌های دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه

◄عقد تفاهم نامه های همکاری بین المللی

◄ برگزاری همایشهای بین المللی

◄ اعزام و پذیرش هیات های دانشگاهی

◄ آماده سازی مقدمات سفرهای خارجی اعضای هیات علمی

◄ تهیه و تنظیم بانک اطلاعات اعضای هیات علمی به منظور معرفی پتانسیلهای موجود دانشگاه در جهت جذب دانشجویان خارجی و تبادل استاد و دانشجو

◄ تهیه بانک اطلاعات مجموعه ی بازدیدها-مقالات،پروژه ها و پایان نامه های مشترک اساتید و دانشجویان دانشگاه با اساتید و پژوهشگران خارجی جهت ارایه گزارش سالانه فعالیتهای علمی و بین المللی دانشگاه به مرکز همکاری­های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

◄ پیشنهاد فعال نمودن کاربری صدور ریزنمرات و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد دانش آموختگان به زبان انگلیسی در سامانه  و در نظر گرفتن هزینه معقول (توسط معاونت آموزشی جهت صدور و تایید اولیه و سپس دفتر همکاری های علمی و بین المللی جهت تایید نهایی و ارسال و ارتباط با دانشگاه مقصد)

◄ بررسی شرایط لازم و اعلام آمادگی دانشگاه و انجام رایزنی های لازم با مرکز همکاریهای بین المللی وزارت علوم جهت پذیرش دانشجویان خارجی (ابتدا رشته زبان و ادبیات فارسی و رشته زبان و ادبیات عربی)