سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

بین المللی سازی آموزش در دانشگاه ها از اولویت های اصلی در نظام آموزش عالی‌کشور است

بین المللی سازی آموزش در دانشگاه ها از اولویت های اصلی در نظام آموزش عالی‌کشور استبه گزارش روابط بین‌الملل دانشگاه کوثر به نقل از روابط بین‌الملل وزارت علوم، آقای دکتر سالار آملی، قائم مقام بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در پنجاه و دومین همایش سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) روز شنبه 9 شهریور ماه 1398 سخن میگفت، به محورهای مهم در بین‌المللی سازی آموزش عالی در کشور پرداختند و شبکه سازی و چرخش اطلاعات، تبادل و جا‌به‌جایی استادان و دانشجویان و چرخش دانشجویان را در محیط‌های علمی و دانشگاهی در داخل و خارج کشور را از محور‌های اصلی در بین‌المللی سازی آموزش عالی و حق جامعه علمی قلمداد کردند.