سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

حضور قائم مقام محترم وزیر علوم در امور بین الملل در دانشگاه کوثر

دکتر حسین سالار آملی : دید بین المللی، چند قومیتی بودن استان خراسان شمالی و تک جنسیتی  بودن از دارایی‌های دانشگاه کوثر در جهت بین المللی سازی این دانشگاه می‌باشند