سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

حضور قائم مقام محترم وزیر علوم در امور بین الملل در دانشگاه کوثر

حضور قائم مقام محترم وزیر علوم در امور بین الملل در دانشگاه کوثردکتر حسین سالار آملی : دید بین المللی، چند قومیتی بودن استان خراسان شمالی و تک جنسیتی  بودن از دارایی‌های دانشگاه کوثر در جهت بین المللی سازی این دانشگاه می‌باشند