سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

دفتر همکاریهای علمی بین المللی

دفتر همکاریهای علمی بین المللیدفتر همکاریهای علمی بین المللی

 

 

 

دفتر روابط بین الملل در سال 1398 زیر نظر ریاست دانشگاه و مستقر در حوزه ریاست تاسیس گردید. هدف اصلی این دفتر، معرفی دانشگاه در سطح بین الملل و تلاش در گسترش روابط علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور می‌باشد.