سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

فراخوان (COMSTECH) برای جوائز ریاضی و فیزیک و علم و فناوری ۲۰۱۹

فراخوان (COMSTECH) برای جوائز ریاضی و فیزیک و علم و فناوری ۲۰۱۹فراخوان کمیته دائم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (COMSTECH) درخصوص جوائز این سازمان در رشته های ریاضی و فیزیک و علم و فناوری در سال ۲۰۱۹
 

آخرین مهلت برای ارسال فرم درخواست 30 اکتبر 2019 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را ببینید.

همچنین فرم درخواست برای دانلود در آدرس زیر موجود است.http://comstech-org/