سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

فرصت جدید همکاری های علمی دانشگاهی با موسسه تبادلات دانشگاهی آلمان (DAAD)

فرصت جدید همکاری های علمی دانشگاهی با موسسه تبادلات دانشگاهی آلمان (DAAD) به گزارش روابط بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه که تنی چند از نمایندگان موسسه DAAD، وزارت امور خارجه فدرال آلمان، مسئول بخش فرهنگی سفارت آلمان در تهران، و مدیر مرکز اطلاع رسانی DAAD در تهران نیز حضور داشتند، متن یادداشت تفاهم همکاری های دانشگاهی بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و موسسه تبادلات آکادمیک آلمان، مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته، و پیشنهاداتی در مورد پیش نویس یادداشت تفاهم، از طرف نمایندگان موسسه DAAD و وزارت عتف مطرح شد.

 در پی ارائه پیشنهادات، موسسه DAAD  با تاکید بر اینکه همکاری در حوزه آموزش عالی با جمهوری اسلامی ایران، جزو اولویت های برتر جمهوری فدرال آلمان و وزارت آموزش و تحقیقات آن کشور است، آمادگی خود را برای تنظیم و ارسال پیشنهاداتی در مورد متن یادداشت تفاهم در اوایل هفته آینده به این مرکز، و نیز تصمیم قطعی دبیر کل آن موسسه را برای امضای یادداشت تفاهم اعلام کردند.

در این نشست، همچنین آمادگی و تمایل DAAD  در معرفی برنامه های جاری آن موسسه به ویژه در مورد نحوه همکاری های آکادمیک و مشارکت دانشگاه ها در این برنامه ها در شرایط رویارویی جهان با کرونا و چالش های مرتبط آن، اعلام شد.