سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان

نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستانگروه زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عربی برگزار می‌کند:

نشست شاهنامه و تاریخ ایران باستان با سخنرانی دکتر زاگرس زند؛ ایران‌شناس و پژوهشگر شاهنامه و ایران باستان روز چهارشنبه 20 آذرماه 1398 ساعت 18 الی 20 در سالن اجتماعات بانک ملی (میدان کارگر) برگزار می‌شود.