سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

کارگاه های آموزشی سازمان ۲۰۲۰

کارگاه های آموزشی سازمان ۲۰۲۰به گزارش روابط بین‌الملل دانشگاه کوثر به نقل از دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم؛

تقویم کارگاه‌های آموزشی سازمان ICGEB در سال 2020 منتشر شد.

برای ملاحظه کارگاه های این سازمان لینک زیر را ببینید:

https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-course