سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسیگروه زبان و ادبیات فارسی

* معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته ادبیات فارسی جزء اولین رشته‌های دانشگاهی کشور به شمار می‌رود و آموزش عالی و دانشگاهی آن به سال 1307 برمی گردد، زمانی که در دارالمعلمین عالی این رشته تدریس می شد. همزمان با تأسیس دانشگاه تهران در 1313 آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشکدة ادبیات تهران آغاز شد. اولین دانش‌آموختة این رشته در دورة دکتری، محمد معین است که در 1318 از پایان‌نامة خود با عنوان «مزدیسنا در ادب فارسی» دفاع کرد.

 اکنون برنامة آموزشی مصوب وزارت علوم و فناوری در سه دورة کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی در تمامی واحدهای دانشگاهی کشور اجرا می‌شود.

با توجه به تخصصی شدن دانش در عصر حاضر، گسترة ادبیات فارسی نیز به گرایش ها و زیر شاخه‌های کوچکتری تقسیم شده است به گونه‌ای که دانش آموختگان مقطع کارشناسی این رشته در دوره های تحصیلات تکمیلی می‌توانند در گرایش‌های مختلفی همچون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ادبیات  حماسی، ادبیات غنایی، ادبیات عرفانی، ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر ادامه تحصیل دهند.

اگر چه قسمت عمده‌ای از رشته  زبان و ادبیات فارسی به مباحث زبانیِ زبان فارسی مانند آیین نگارش و ویرایش، دستور زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی و ... می‌پردازد و شاید به واسطة آنکه این رشته به آموزش زبان مادری می‌پردازد، در نگاه نخست آسان و معمولی به نظر برسد اما در واقع  برای درک ظرائف و دقایق متون ادبی و تحلیل و نقادی آن‌ها علاوه بر علاقه و انگیزه به خوانش شعر و نثر ادبی، حافظه قوی، سنجیدگی و دقت نظر بالا در کنار داشتن قلم و قدرت بیان خوب از ضروریات  تحصیل در این رشته است.

 *رشتة زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کوثر بجنورد

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد از سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرده  و از آن زمان تاکنون با هدف اعتلا و توسعه فرهنگ ایرانی و اسلامی به شناخت و معرفی گنجینه آثار ادب  فارسی پرداخته است.  این گروه تلاش می‌کند در چارچوب نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه، فهم دقیق نظم و نثر فارسی  را برای دانشجویان میسر سازد و با رویکردی پژوهشی، به حوزه های جدید شناخت ادبیات نیز دست یابد. اعضای این گروه که عبارتند از: آقای دکتر ابراهیم کنعانی، خانم دکتر مریم در پر، خانم دکتر مژگان میرحسینی و  خانم دکتر زهره هاشمی در تخصص‌های مربوط به حوزه های ادبیات معاصر، ادبیات عرفانی و حماسی، نظریه‌ها و نقد ادبی، آموزش زبان فارسی، بلاغت و سبک شناسی سابقه تدریس و پژوهش دارند و با همین گرایش‌ها در انتخاب زمینه های پژوهشی فعالیت می‌کنند.

* دروس مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

در مقطع کارشناسی، دانشجویان این رشته 138 واحد عمومی، پایه، تخصصی، اصلی و اختیاری را می‌گذرانند.

     - چارت درسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 - سرفصل دروس کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

 - منا بع آزمون کارشناسی ارشد